تنظیمات زبان در ورژن های مختلف ویندوز

تنظیمات زبان ویندوز ۱۰

 

تنظیمات زبان ویندوز ۸

 

 

 

تنظیمات زبان ویندوز ۷

 

 

تنظیمات زبان ویندوز XP

برای تغییر تنظیمات ویندوز به کنترل پنل رفته و در قسمت regional and language option گزینه ها را مانند عکس های زیر دنبال کنید، سپس تایید کنید و سیستم را ری استارت کنید: